การขนย้ายผลิตภัณฑ์ไม้อาบน้ำยา

handle-tt-s-1PPE

Lonza Wood Protection ไม่ได้ทำการผลิตไม้อาบน้ำยาและไม่มีบริการ SDS สำหรับผลิตภัณฑ์ไม้อาบน้ำยา อย่างไรก็ตาม เพื่อจุดประสงค์ในการให้ความรู้ต่อสาธารณะ เรามีข้อแนะนำพื้นฐานดังต่อไปนี้สำหรับการขนย้ายไม้ที่อาบน้ำยาแล้ว ไม้อาบน้ำยาปลอดภัยในการใช้งาน เมื่อปฏิบัติตามคำเตือนและข้อแนะนำการขนย้ายที่ปฏิบัติต่อไปนี้

ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับความปลอดภัยของผู้บริโภคและสำหรับการใช้วัตถุดิบที่เหมาะสม

  • โปรดใช้ไม้อาบน้ำยาที่แห้ง สะอาด และ ปราศจาก เศษไม้หรือสิ่งปลอมปนที่พื้นผิว
  • ดูแลรักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดเสมอ อย่าปล่อยให้เศษผงไม้สะสม หากเป็นไปได้ ให้เก็บขี้เลื่อย เศษไส และ เศษตัดไปทิ้งให้ถูกต้อง
  • เลี่ยงการสูดดมผงไม้และสวมหน้ากากกรองอากาศระหว่างการเลื่อย แปรรูป ขัดกระดาษทราย หรือ แปรรูปใดๆที่ทำให้เกิดฝุ่นผง
  • ป้องกันดวงตาระหว่างการใช้เครื่องมือทุ่นแรง หรือ มีการทำงานใดๆที่อาจเกิดสะเก็ดชิ้นเล็กๆกระเด็นออกมาได้
  • สวมถุงมือเมื่อมีการหยิบจับวัตถุดิบ และล้างมือหลังและก่อนการรับประทาน ดื่ม หรือ สูบบุหรี่
  • แปรงหรือล้างขี้เลื่อยออกจากผิวหนังและเสื้อผ้า
  • ล้างขี้เลื่อยที่ติดอยู่ที่เสื้อผ้าปฏิบัติงาน และ อุปกรณ์ก่อนการใช้งานอีกครั้ง
  • ห้ามเผา เศษตัดหรือชิ้นไม้ที่จะทิ้ง การเผาอาจทำให้เกิดไอระเหยที่เป็นพิษและเกิดเศษผงได้

การทำลาย :  กรุณาดูข้อกำหนดของหน่วยงานในท้องถิ่นเกี่ยวกับการกำจัดเศษของไม้อาบน้ำยา ไม่ใช้ในการหมัก หรือ ฝังดิน ห้ามใช้ในการเผาเพื่อเป็นการกำจัดขยะ

ติดต่อผู้จำหน่ายไม้อาบน้ำยาของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมและจำเพาะสำหรับการขนย้ายไม้อาบน้ำยา

ติดต่อผู้จำหน่ายไม้บำบัดของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมและจำเพาะสำหรับการขนย้ายไม้บำบัด