แนะนำระดับการใช้งานของไม้อาบน้ำยา

ระบบของระดับการใช้งานผลิตภัณฑ์ไม้จะเป็นตัวกำหนดชนิดและระดับของการอาบน้ำยาที่จำเป็นสำหรับปกป้องผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับหลากการใช้งาน ตามแต่ละภูมิภาค

นั่นทำให้การป้องกันรักษาเนื้อไม้ที่ใช้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการปกป้องไม้ ที่จะต้องมีการแทรกซึมที่ถูกต้อง และรักษาผลในการปกป้องไม้อย่างเหมาะสม สำหรับระดับการใช้งานที่ระบุไว้ที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์ไม้

ดาวน์โหลดข้อแนะนำใช้งานไม้อาบน้ำยาในภูมิภาคของคุณ: