Treated Timber End Uses

ข้อแนะนำสำหรับระดับอันตรายที่เกี่ยวข้อง

ภาพแสดงถึงข้อแนะนำระดับอันตรายที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้ ซึ่งแสดงถึงระดับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งแสดงถึงระดับการใช้ไม้ที่อาบน้ำยาแล้ว ใช้ในการก่อสร้างทั่วไปและการจัดสวน
ดูข้อแนะนำระดับการใช้งานของไม้ เพื่อหาสารปกป้องที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละระดับการใช้งานเพื่อใช้งานที่เหมาะสม หากชิ้นส่วนไม้ที่คุณต้องการอาบน้ำยา ไม่อยู่ในรายการที่แสดงไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำต่อไป

ดาวน์โหลดข้อแนะนำใช้งานไม้อาบน้ำยาในภูมิภาคของคุณ