Dricon

Środek DRICON jest od ponad 25 lat z powodzeniem stosowany na całym świecie do ochrony budynków przed powierzchniowym rozprzestrzenianiem się ognia. Produkty drewniane i drewnopochodne impregnowane środkiem DRICON otrzymują niezrównane oceny niezależnych ośrodków akredytujących za zapewnianie bezpiecznej, trwałej i sprawdzonej ochrony dla domów i budynków użyteczności publicznej.

DRICON to odporny na wilgoć produkt ogniotrwały, aplikowany w starannie kontrolowanym procesie impregnacji wysokociśnieniowej z późniejszym suszeniem w piecu. Dla produktu dostępne są raporty z niezależnej klasyfikacji dla drewna różnego gatunku i różnej grubości.

Impregnacja produktem DRICON to bezpieczny i trwały wybór dla stałych elementów drewnianych we wnętrzach i produktów panelowych. DRICON jest jedynym środkiem zaakceptowanym przez British Board of Agrement (BBA) do ochrony przeciwogniowej drewna. DRICON posiada również niezależną certyfikację Warringtonfire na Euroklasę B i C oraz jest w pełni zgodny z większością europejskich Euroklas ogniowych.

Typowe zastosowania to: okładziny i okleiny wewnętrzne; zastosowania we wnętrzach o wysokiej wilgotności, np. na basenach, w stacjach ratownictwa przybrzeżnego; sytuacje, w których krytyczne znaczenie ma zadymienie, np. w przemyśle transportowym, kolejowym, na stacjach metra; wysokie wymogi wytrzymałościowe, np. deski rusztowań, klatki schodowe, systemy magazynowe i paletowe; renowacje, np. budynków zabytkowych, kościołów.

Szczegóły techniczne dotyczące drewna impregnowanego środkiem DRICON są dostępne w naszym Centrum Wiedzy.


Centrum Wiedzy

Test ogniowy Dricon

Prezentujemy skuteczność drewna impregnowanego środkiem przeciwogniowym DRICON w porównaniu z drewnem nieimpregnowanym.


Zobacz test

Studia przypadków

Zobacz wybrane projekty, w których wykorzystano drewno impregnowane środkiem przeciwogniowym DRICON.


Studia przypadków

Zakład w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii mamy specjalny zakład zajmujący się impregnacją przeciwogniową – odwiedź jego stronę internetową.


Strona zakładu

Rodzina środków ochrony przeciwogniowej

DRICON należy do rodziny środków ochrony przeciwogniowej


Środki