Tanalith C

TANALITH C to tradycyjny preparat do konserwacji na bazie arsenianu miedziowo-chromowego (CCA). Choć stosowanie środka TANALITH C na rynkach europejskich zostało ograniczone, jest on szeroko stosowany w całej Afryce do długoterminowej ochrony drewna przeznaczonego do zastosowań wymagających szczególnej wytrzymałości, takich jak słupy telegraficzne i podkłady kolejowe.

Drewno impregnowane środkiem TANALITH C ma początkowo jasnozielony kolor. Z czasem powoli zmienia ono barwę na naturalny, szary kolor.

Impregnat TANALITH C jest idealny do zastosowań wymagających kontaktu z ziemią na rynkach, na których środki konserwacji drewna zawierające CCA mogą być nadal stosowane.

• Podkłady kolejowe
• Słupy telegraficzne i telekomunikacyjne

Aby uzyskać dalsze informacje na temat środka TANALITH C, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Lonza Wood Protection.


Skontaktuj się z nami

Rodzina Tanalith

TANALITH C należy do rodziny TANALITH


Powrót do Tanalith